Trygghetsvandring

Har du synpunkter eller förslag på hur din närmiljö kan förbättras? Upplands-Bro kommun genomför varje år trygghetsvandringar - där kommunen tillsammans med dig genomför en promenad i ditt närområde där du får möjlighet att peka ut och komma med synpunkter på hur ditt bostadsområde kan förbättras.

Dålig belysning, vidväxta buskage och klotter, otrygghetsskapande samlingar av människor etc, gör att vår närmiljö kan upplevas som mer otrygg. Trygghetsvandringarna är en möjlighet för dig att påpeka för kommunen vad du tycker behöver åtgärdas för att din närmiljö ska kännas tryggare.

Resultatet av vandringarna blir underlag för de förbättringar kommunen kommer att genomföra framöver.

Exempel på förbättringar

  • Trasig belysning
  • Klotter
  • Buskar och träd
  • Trasiga bänkar
  • Andra typer av förbättringar som du föreslår

Många aktörer

Kommunens ambition är att du tillsammans med så många berörda parter som möjligt ska delta. Förutom tjänstemän från kommunen kommer exempelvis polisen, räddningstjänsten, bostadsbolagen, PRO och grannstödsförare att delta i vandringarna.

Trygghetsvandringarna sker alltid kvällstid.

Trygghetsvandringar 2020

  • Genomförda vandringar: 20 februari 2020 i Bro, 5 mars 2020 i Brunna.
  • I november planeras en vandring i Kungsängen. Datum är ej satt än.

Vill du vara med?

Anmäl ditt deltagande till trygg@upplands-bro.se. Skriv i vilket område du vill vandra - Bro, Brunna eller Kungsängen. Vänligen anmäl dig senast en vecka innan vandringarna äger rum. Kan du inte delta så maila gärna dina synpunkter och gärna med bild, till samma adress trygg@upplands-bro.se

Vi bjuder på lättare förtäring.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp