Samarbete med Fryshuset

Kommunen samarbetar med Fryshuset för att för öka trygghet och framtidstro för unga, framförallt i området Bro. Samarbetet började 2017 och pågår minst till sommaren 2020.

Detta gör vi genom att särskilt fokusera på att öka delaktigheten bland unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i destruktiva miljöer, sammanhang och utanförskap. Den primära målgruppen väntas förändras något över tid. I år består den främst av unga vuxna upp till cirka 27 år samt unga i åldern 13-19 år. Särskilt fokus ligger på unga i 15-19 år. Individer ur målgruppen ringas in primärt genom Fryshusets arbete på fält och i samverkan med andra aktörer.

Syftet med samarbetet är att:

  • Nå och inkludera fler unga som andra organisationer eller samhällsinstanser inte når idag. Bland annat genom uppsökande verksamhet.
  • Få fler unga att delta i aktiviteter inom samarbetet eller befintlig lokal verksamhet.
  • Coacha unga som vill starta och driva aktiviteter.
  • Utbilda unga i kommunen som valt att arbeta för trygghet och gemenskap i Bro att tillsammans med sina ledare visa vägen för andra unga och skapa trygghet i sitt eget lokalsamhälle
  • Utbilda och anställa unga i kommunen med stöd från Fryshusets befintliga verksamheter liksom från lokal samverkan mellan aktörer.
  • Skapa förutsättningar för och inspirera lokala aktörer till att samverka för trygghet och ungas delaktighet.

Aktiviteter inom samarbetet

Detta uppnås genom flera aktiviteter i Upplands-Bro med fokus på Bro-området. Nedan finns några exempel. Aktiviteterna förändras och utvärderas i takt med att efterfrågan och behov utvecklas.

  • H.I.T (Hopp, Inkludering, Trygghet) är en utbildning för unga inom bland annat lag och rätt, konflikthantering, jämställdhet och brandutbildning liksom livräddarkurs och simning. Diplomerade unga leder sedan vägen för andra unga för att skapa trygghet i sitt eget lokalsamhälle.

  • Event evolution en verksamhet där unga guidas av vuxna för att kunna arrangera egna event och aktiviteter.

  • Upplands-Bro Sport Camp med massor av sommaraktiviteter för unga i åldern 7 till 19. Upplands-Bro är huvudarrangör för aktiviteterna och samarbetar med Fryshusets anställda och unga delaktiga.

I ständig samverkan med de unga själva och lokala aktörer
Trygghets- och delaktighetsarbetet görs i Fryshusets befintliga verksamheter men framförallt i samarbete med de unga själva och med lokala aktörer. Exempel på lokala aktörer kan vara kommunal verksamhet, Polisen, föreningsliv, lokala företag, bostadsbolag och övriga aktörer i kommunen.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp