Brottsförebyggande rådet

Rådets mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Upplands-Bro.

Rådet ska inspirera och utveckla former för ett bra och aktivt samarbete mellan alla dem som arbetar brottsförebyggande i Upplands-Bro kommun. I rådet deltar representanter för Kommunstyrelsen, Polisen i Järfälla- Upplands-Bro, AB Upplands-Brohus, D.Carnegie & Co, Brandkåren Attunda, Företagarnas lokalförening i Upplands-Bro och Kontorschefer och tjänstemän från Kommunen.

Rådets uppdrag

Kartlägga brottsligheten i kommunen, vara kunskapscentrum kring brottsförebyggande arbete och samordna brottsförebyggande insatser.

Ledamöter:

Camilla Janson, ordförande Kommunstyrelsen

Jan Stefanson, vice ordförande Kommunstyrelsen

Ledamöter

Ledamöter från Kommunstyrelsen är:

Kommunstyrelsen
Camilla Janson (S)
Ordförande

Jan Stefanson (KD)
Vice ordförande