Kommunens trygghetsarbete

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som invånare känner dig trygg i din vardag. Här kan du läsa om Upplands-Bro kommuns trygghetsarbete och vad kommunen och du själv har för skyldigheter.

Trygghetsvärdar i Bro. Foto: Björn Svensson

Tryggghetsvärdar finns ute på kvällar och nätter och bidrar till trygghet för alla som bor här eller passerar förbi.