Kvinnoprojektet

Umgås och lär dig svenska tillsammans med andra kvinnor.

Syftet med kvinnoverksamheten är att ge kvinnor med invandrarbakgrund en möjlighet att testa olika aktiviteter och få tillfällen att prata om saker som berör dem. Vi arbetar utifrån temadagar som alla handlar om att lära känna den svenska kulturen och samhället. Stort fokus läggs på teman som handlar om jämställdhet, kvinnors rättigheter- och möjligheter samt integration.

Projektet innehåller saker som kan öppna upp ögonen för olika aktiviteter men även är till för att ge kvinnorna en möjlighet att uttrycka sig och göra olika saker som de kanske inte vågar ta i samvaro med män.

Datum för vårens träffar kommer inom kort.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)