30OKT2020

Tillsammans mot Covid-19

De politiska partierna i Upplands-Bros kommunfullmäktige lägger nu partipolitiken åt sidan för att gemensamt fokusera på att leda kommunen genom den pågående coronakrisen.

Det är en svår situation vi nu alla befinner oss i. Under torsdagen skärptes de rekommendationer som tidigare funnits för Stockholms län. De nya råd som gavs ställer allt större krav på att alla invånare ska ta ett större eget ansvar för att hålla avstånd och distans. Det påverkar också allmänna sammankomster och verksamheter som gym och andra offentliga lokaler.

De nya råden gäller i ett första skede fram till den 19 november. Vi vet dock inte vad som händer sedan och hur länge vi kan komma att befinna oss i den här situationen, varför en robust långsiktighet är viktig. Hela vår omvärld är påverkad av den svåra situationen, vilket skapar utmaningar för kommunen och företagen i Upplands-Bro kommun.

Kommunen har en tät kontakt med andra myndigheter och följer de budskap och råd som ges av deras experter. I de beslut som rör denna situation i Upplands-Bro kommun läggs partipolitiken åt sidan och samtliga partier (S, M, SD, L, V, KD, C och MP) tar ett samlat politiskt ledarskap som präglas av tillit över partigränserna.

Vi tar genom flera åtgärder ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. En av åtgärderna är att vi har beslutat att anpassa rutinerna för kommunens nämnder för att minimera risken för smittspridning under den pågående pandemin. Detta för att det löpande arbetet ska kunna fortgå på ett ansvarsfullt sätt.

Kommunens arbete får inte lamslås. Vi måste fortsatt ta beslut då vi har ett ansvar att se till att samhället fungerar, exempelvis att rent vatten kommer från våra kranar, att soporna hämtas, att våra äldre i särskilda boenden och inom hemtjänsten omhändertas, stöd till våra lokala företagare och mycket mer. De samhällsviktiga funktionerna måste fungera, vare sig det råder pandemi eller ej.

Se gärna till att du har uppdaterad och korrekt information om coronaviruset och rekommendationer till följd av detta genom att då och då kolla informationen på kommunens hemsida: www.upplands-bro.se/corona

Fredrik Kjos (M)
kommunstyrelsens ordförande

Martin Normark (L)
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Camilla Janson (S)
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Relaterade nyheter

Upp