8APR2020

Covid-19: Näringslivet i Stockholmsregionen

Vecka 15: Med anledning av Coronaviruset startar Region Stockholm regelbundna nyhetsuppdateringar till våra samarbetspartners i regionen. Vi kommer på ett kortfattat sätt att ge er den senaste informationen om beslut och händelser nationellt och regionalt som påverkar näringslivet i Stockholmsregionen.

Coronavirus

Efter påsk fortsätter vi dialogen med våra samverkansaktörer inom näringslivet, branschorganisationer, kommunerna. mfl.. Stort tack till er som bidrar till att vi kan göra relevanta insatser!

Kraftig ökning av varsel och konkurser i Stockholms län

Med nära 50 000 varslade i Sverige sedan 1 mars, varav 26 862 personer i Stockholms län, är effekterna av coronaviruset extremt stora för näringslivet. LO spår en arbetslöshet på nära 10 procent redan till maj och 100 000 nya medlemmar anslöt sig till a-kassan under mars månad i Sverige. Många av dem som blivit korttidspermitterade riskerar även att inte ha något jobb att komma tillbaka till och dessa ingår inte i arbetslöshetsstatistiken.

En kraftig ökning av antalet konkurser och företagsrekonstruktioner sker nu. 239 konkurser för aktiebolag rapporterades mellan 1 mars-7 april i Stockholmsregionen och betydligt fler är att vänta. Konkurserna sker främst inom restaurang, byggande av bostadshus och andra byggnader samt konsulttjänster.

Region Stockholm kraftsamlar

Region Stockholms roll är att verka för en hållbar tillväxt för Stockholmsregionens näringsliv och just nu mobiliserar vi för att möta behov och mildra de negativa effekterna av coronaviruset.

Vi gör bland annat följande:

 • Information direkt till företagare om vart de kan vända sig för att söka stöd och vägledning, samt vilka åtgärder Region Stockholms har genomfört för att underlätta för näringslivet: https://www.sll.se/stodforetagcorona

 • På Verksamt.se finns stöd till företag i Stockholmsregionen: https://www.verksamt.se/web/stockholm, samt länk till respektive kommun: https://www.verksamt.se/web/stockholm/hem/stod-till-foljd-av-covid-19
 •  
 • Aktuell lägesbeskrivning
 •  
 • Läget i Stockholmsregionens näringsliv med anledning av coronaviruset. Här uppdateras senaste nytt från arbetsmarknaden och näringslivet, samt Region Stockholms regelbundna dialogmöten med branschföreträdare.
  https://www.sll.se/naringslivcorona

 • Länsstyrelsens nulägesbeskrivning av arbetsmarknad och ekonomi i Stockholms län med anledning av covid-19: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2020-04-03-stockholms-lans-arbetsmarknad-ar-i-kris-och-stockholmare-varslas.html
 •  
 • Hållbarhets- och skärgårdsanslaget
  3 000 000 kronor reserveras ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget för stöd till besöksnäringen och närliggande sektorer i Stockholms län. Medlen ska användas för att dämpa de negativa effekter som ses i spåren av den pandemi som utlösts av coronaviruset.
 •  
 • Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
  Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s ansökan om stöd för projektet Förstärkning Almi Stockholm Sörmland med anledning av Coronapandemins effekter, beviljas. Stödet uppgår till 50 procent av total finansiering, dock med högst 2 000 000 kr.
 •  
 • Användning av EU strukturfonder
  EU-kommissionen har föreslagit att medlemsstaterna får använda strukturfondsmedel som inte har prioriterats ännu inom de olika programmen för särskilda ”Corona-åtgärder”. Omprioritering av strukturfondsmedel, extra sammanträde med beslut om medel den 9 april
 •  
 • Brev till regeringen
  Region Stockholm har framfört behov till regeringen om utökade medel för regionala tillväxtåtgärder som stöd för näringslivet i Stockholmsregionen.
 •  
 • Regional samverkan
  Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer och Region Stockholm medverkar i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholm Business Region.
 •  
 • Löpande dialoger med utsatta branscher, företags- och innovationsfrämjande aktörer i Stockholmsregionen liksom med SKR, Näringsdepartementet, Tillväxtverket samt övriga regioner
 •  
 • Funktionsbrevlåda på tillväxt- och regionplaneförvaltningen
  - där företag och aktörer kan ställa frågor och komma med inspel: corona.trf@sll.se

Relaterade nyheter

Upp