1APR2020

Kommunen startar stödtelefon för äldre och deras anhöriga

För att stötta äldre invånare och deras anhöriga under coronakrisen, startar nu Upplands-Bro kommun en stödtelefon.

Anonyma händer tillhörande äldre person som håller en mobiltelefon.

Många känner oro på grund av spridningen av coronaviruset. Därför kommer nu personal från den förebyggande enheten för äldre att finnas tillgängliga på telefon för äldre Upplands-Brobor och deras anhöriga.

Den som behöver ringer till kommunens kontaktcenter och ber att få tala med förebyggande enheten.

Man kan ringa både om man känner behov av att få prata med någon, och för att få rådgivning.
Personerna som tar emot samtalen har tystnadsplikt.

Telefon: 08-581 690 00.

Tiderna som gäller är: måndag-fredag klockan 13-14.

Relaterade nyheter

  • 13 OKT 2021
    För tionde gången arrangerades Alzheimerdagen i Upplands-Bro kommun under slutet av september. Nu finns filmer från dagen tillgängliga för alla att ta del av. Men hur är det egentligen med antalet arrangerade Alzheimerdagar?*
  • 11 AUG 2021
    Demensverksamheten i Upplands-Bro fick på onsdagen fint besök. Den världsberömde balettmästaren Nicholas Albert Khan, verksam vid Kungliga Baletten i Stockholm, höll i en workshop med deltagare från dagverksamheten på Kvistaberg och...
  • 22 JUN 2021
    På uppdrag av kommunstyrelsen kallade kommundirektör Ida Texell under tisdagen ett stort antal berörda personer och organisationer till ett dialogmöte kring våld i nära relationer. Syfte med mötet var att medvetandegöra och skapa en...
Upp