27MAR2020

Totalt besöksförbud på kommunens äldreboenden

Från och med fredag 27 mars införs totalt besöksförbud på kommunala äldreboenden och LSS-boenden i Upplands-Bro. Detta för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset. Undantagna är anhöriga till personer i livets slutskede.

CoronavirusRelaterade nyheter

Upp