27MAR2020

”Med ett samlat politiskt ledarskap tar vi oss igenom krisen tillsammans"

De politiska partierna i Upplands-Bros kommunfullmäktige lägger nu partipolitiken åt sidan för att gemensamt fokusera på att leda kommunen genom den pågående coronakrisen.

Det är en svår situation vi nu alla befinner oss i. Med de råd som kommer till oss regionalt och nationellt gör vi allt vi kan för att planera och förbereda oss för de situationer som vi kan ställas inför. Vi vet inte hur länge vi kan komma att befinna oss i den här situationen, varför en robust långsiktighet är viktig, både nu och framgent under krisen. Hela vår omvärld är påverkad av den här svåra situationen, vilket skapar utmaningar för kommunen och företagen i Upplands-Bro kommun då våra ekonomier är sammanflätade med resten av världen.

Kommunen har en tät kontakt med andra myndigheter och följer de budskap och råd som ges av deras experter. I de beslut som rör denna situation i Upplands-Bro kommun läggs partipolitiken åt sidan och samtliga partier (S, M, SD, L, V, KD, C och MP) tar ett samlat politiskt ledarskap som präglas av tillit över partigränserna.

I det rådande läget har vi gemensamt det bästa för Upplands-Bro för ögonen. Kraftigare restriktioner kan komma att gälla, men det är då välavvägda åtgärder baserade på råd och rekommendationer från myndigheternas experter.

Vi tar genom flera åtgärder ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. En av åtgärderna är att vi har beslutat att anpassa rutinerna för kommunens nämnder för att minimera risken för smittspridning under den pågående pandemin. Detta för att det löpande arbetet ska kunna fortgå på ett ansvarsfullt sätt.

Kommunens arbete får inte lamslås. Vi måste fortsatt ta beslut då vi har ett ansvar att se till att samhället fungerar, exempelvis att rent vatten kommer från våra kranar, att soporna hämtas, att våra äldre i särskilda boenden och inom hemtjänsten omhändertas, stöd till våra lokala företagare och mycket mer. Då kan inte utförandet hänga på att beslutsfattare sitter i karantän.

Vi vill rikta ett stort tack till kommundirektör Ida Texell och alla hennes medarbetare, vårt civilsamhälle och alla ni andra som på olika sätt bidrar – tack för allt arbete ni lägger ner!

Avslutningsvis vill vi också passa på att uppmana kommunens invånare att fortsätta handla och anlita våra lokala företagare. Många företag i Upplands-Bro tillhör kategorin småföretag och jobbar riktigt hårt just nu. Kommunen genomför några åtgärder för att hjälpa företagen, men inget slår dock din insats som Upplands-Brobo.

Se gärna till att du har uppdaterad och korrekt information om coronaviruset och rekommendationer till följd av detta genom att då och då kolla informationen på kommunens hemsida: www.upplands-bro.se/corona

Med ansvar för kommunens invånare, hänsyn till varandra och ansvar för varandras hälsa.

Fredrik Kjos (M)
kommunstyrelsens ordförande

Martin Normark (L)
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Camilla Janson (S)
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Relaterade nyheter

  • 5 AUG 2020
    Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. Nu har region Stockholm tagit fram ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för den som vill lära sig att hantera...
  • 28 JUL 2020
    För att visa sitt stöd för allas värdighet hissar Upplands-Bro kommun regnbågsflaggan vecka 31 i Kungsängens och Bro centrum.
  • 16 JUL 2020
    Sedan sprängningen i Upplands-Bro den 29 juni pågår ett brett polisiärt arbete i området i tät samverkan med kommunens organisation och verksamheter. Den förstärkta polisnärvaron kommer att fortsätta en tid framöver, skriver polisen...
Upp