20MAR2020

Så fortgår det politiska arbetet under coronakrisen

För att minimera risken för smittspridning under den pågående pandemin kommer kommunens nämnder att anpassa sina rutiner. Detta för att det löpande arbetet ska kunna fortgå på ett ansvarsfullt sätt.

Kommunhusets fasad med loggan Upplands-Bro kommun.

Enligt kommunallagen kan förtroendevalda politiker delta i nämndsammanträden på distans – förutsatt att tekniken finns på plats och att kommunfullmäktige har reglerat detta.

Just nu pågår ett arbete med att se över vilka förändringar i reglementen som krävs för att göra detta möjligt i Upplands-Bro kommun.

Fram tills att det blir klart kommer kommunens politiska nämnder att anpassa sitt arbete för att kunna jobba på som vanligt, samtidigt som man vill motverka smittspridning.

Följande förändringar görs nu:

Färre möten med krav på fysisk närvaro. Redan nu kan beredningar och informella möten skötas på distans, då kommunallagen inte ställer några särskilda krav för dessa forum.

Om det är få ärenden som behöver handläggas kan det bli så att ett sammanträde skjuts upp eller ställs in.

Kortare sammanträden. Det vill säga att man så långt som möjligt endast har beslutsärenden på dagordningen. Föredragningar och information undviks i den mån det går.

Inget kaffe- och fika vid sammanträdena.

Färre personer som deltar. Om en förtroendevald tillhör riskgrupp kan ersättare tjänstgöra i hens ställe. Antalet medverkande ersättare som inte tjänstgör kan begränsas om partierna önskar. Antalet medverkande tjänstepersoner kan minskas till det minimum som krävs för att genomföra sammanträdena.

Ökat avstånd. Så långt det är möjligt kommer nämndsammanträdena att hållas på stora scenen i Kulturhuset. Om det inte går, i ett så stort konferensrum som möjligt. Detta för att öka det fysiska avståndet mellan ledamöterna.

Långsiktig planering

Det finns olika alternativ för att se till att beslutsfattandet i kommunen kan fortgå.

– Fokus är nu att planera långsiktigt, i fall den här speciella situationen med en pågående pandemi skulle fortsätta en längre tid. Genom att minska antalet ledamöter vid kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden säkerställer vi ett robust beslutsfattande som håller över tid, säger Ida Texell, kommundirektör.

Relaterade nyheter

Upp