17MAR2020

Elever på Upplands-Brogymnasiet undervisas på distans

Från och med onsdagen den 18 mars sker all undervisning av UBG:s elever på distans via digitala verktyg.

Coronavirus


Elever och vårdnadshavare får mer information via Vklass. Ingen undervisning kommer att bedrivas i Upplands-Brogymnasiets lokaler.

Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Relaterade nyheter

Upp