För äldre

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver.

Här kan du läsa det senaste om hur coronaviruset påverkar kommunens planerade verksamheter.

Person med hatt och mustasch. Illustration.

Vaccination för personer äldre än 80 år

Under vecka 10 öppnar bokningen för personer födda 1941 eller tidigare, och som därmed tillhör målgruppen 80 år eller äldre. Ett brev med information om hur man bokar tid för sin vaccination mot covid-19 kommer att skickas till cirka 100 000 folkbokförda personer i Stockholms län.

Med start den 8 mars kommer Region Stockholm börja skicka brev till de cirka 100 000 personer som är folkbokförda i Stockholms län och är födda 1941 eller tidigare, och som därmed tillhör målgruppen 80 år eller äldre.

Brevet från Region Stockholm innehåller information om hur man bokar tid på sin vårdcentral för vaccination mot covid-19. Det innehåller också information om hur man går till väga om man för tillfället inte är registrerad hos en vårdcentral.

Brevet postas i omgångar, för att ge fler en chans att boka in en tid när brevet kommer. Med postgången inräknad bör alla personer i målgruppen som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun få brevet inom 2 veckor från 8 mars.

Region Stockholm vill skicka med en önskan om att du som är i målgruppen inte kontaktar din vårdcentral innan du fått brevet. Nu måste alla tillgängliga resurser användas effektivt.

Brevet innehåller information på svenska och engelska samt ger kortare information på arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska.

Information om prioriteringsordningen för vaccination finns på 1177.

https://www.1177.se/stockholm/vaccin-covid-19Lokaler


  • Torget 4 och Florasalen är stängda.

Social samvaro i hemmet

Den rådande pandemin covid-19 har påverkat många äldre som bor och lever ensamma.

Från och med 20 juli erbjuder Upplands-Bro kommun dig som är äldre, bor ensam och upplever ensamhet att ansöka om social samvaro i hemmet. Insatsen utförs av den hemtjänst du väljer enligt LOV, lagen om valfrihet.

Så ansöker du

Du kan ansöka om denna insats på två sätt.

  • Muntligt: Vänd dig till kommunens biståndshandläggare. De nås via Kontaktcenter på telefonnummer 08-581 690 00, måndag-fredag klockan 8.30-9.30.

Skriftligt: Skicka in en skriftlig ansökan på ett förenklat sätt. Detta innebär att du kan få beslut om hjälp med vissa insatser utan att en biståndshandläggare behöver besöka dig eller göra en mer omfattande utredning.

När du har fått ditt biståndsbeslut planerar du tillsammans med din valda hemtjänstutförare hur stödet och hjälpen ska utföras.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp