Barn & utbildning

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information till vårdnadshavare sker via komunikationstjänsten Vklass.

Barn framför dator


Förskola och skola

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dagar därefter. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt.

Barn med kvarvarande torrhosta kan återgå till förskola och skolan om det gått sju dagar sedan insjuknandet och att barnet har varit symtomfritt i övrigt i minst två dygn.

Vuxna och skolbarn har andra möjligheter att sköta egenhygien, hosta i armveck och bedöma sitt hälsotillstånd till skillnad från förskolebarn. Försiktighetsprincipen ska därför råda för barn i förskolan, för att förhindra smitta av coronaviruset.

Så länge Folkhälsomyndigheten har kvar skrivningen om att friska personer med torrhosta kan återgå till jobb och skola, (man har inte inkluderat förskolan i texten) står Upplands-Bro kommun fast vid att förskolebarn ska stanna hemma tills de är helt symptomfria. Ändras riktlinjen från Folkhälsomyndigheten till att även inkludera förskolebarn kommer beslutet omprövas. Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Elever som är hemma och sjukanmäls anses ha giltigt skäl för sin frånvaro.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasiet och vuxenutbildningen bedriver utbildning på distans.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp