Samråd finsk förvaltning

Upplands-Bro kommun ingår sedan 2010 i finskt förvaltningsområde och ska enligt minoritetslagen ge den sverigefinska minoriteten inflytande i frågor som berör den.

För att så många som möjligt ska få vara med och bidra till förbättringar av kommunens finskspråkig service så har vi valt att ha öppna samråd som sker 1 gång per år.
Men förrutom samråd så har vi även en referensgrupp som består av intresserade invånare, som ses några gånger per år. I denna grupp fortsätter vi arbeta med förslagen och önskemålen som kommit in på samrådet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)