Lagen om nationella minioriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010.

Den ersätter lagarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Ändringar har också gjorts i sametingslagen och socialtjänstlagen.

Läs lagen på:

Svenska

Finska

Meänkieli

Jiddisch

Romani kale

Romani arli

Romani kelderash

Nordsamiska

Sydsamiska

Lulesamiska

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)