Delaktighet & inflytande

Upplands-Bro kommun är sedan 2010 ett finskt förvaltningsområde och ska enligt minoritetslagen bland annat ge den sverigefinska minoriteten inflytande i frågor som berör den.

Samråd och referensgrupp

För att stärka den finska minoriteten och för att ge möjlighet till delaktighet och inflytande ordnar Upplands-Bro ett öppet samråd per år.
Information om när och var samrådet hålls går att få på vår hemsida, infoblad, facebook, infoskärmarna samt att det annonseras i lokaltidningen Upplands-Brobladet.

Men förutom samråd så har vi även en referensgrupp med intresserade invånare som ses sex-åtta ggr per år.
I denna grupp fortsätter vi arbeta med förslagen och önskemålen som kommit in på samrådet för att tillsammans se vad vi kan göra.
Det finns även en intern referensgrupp där valda personer från de olika kontoren deltar.

Har man inte möjlighet att delta på möten så kan man självklart ändå dela med sig av idéer, önskemål och ställa frågor.
Detta kan du göra genom att maila kommun@upplands-bro.se eller lämna en lapp/brev till kontaktcenter i Kungsängen eller Bro, märk mailet/lappen med finsk förvaltning.

Statsbidrag

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.
Då Upplands-Bro kommun har färre är 50 000 invånare så får vi ett grundbelopp per år (600 000 sek) som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med lagen.

Handlingsplan för minoritetsspråken

Upplands-Bro kommunfullmäktige har 12 juni 2019 antagit en handlingsplan för minoritetsspråken som gäller t.o.m. år 2021. Handlingsplanen berör hela kommunen och innehåller en mängd åtgärder för att stärka de nationella minoritetsspråken, särskilt finskan, och för att skydda de nationella minoriteternas rättigheter.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp