Budget

Kommunens budget för 2019 innebär att 86 miljoner kronor ytterligare går till de kommunala verksamheterna. I budgeten är cirka 29 miljoner för generella prisuppräkningar och 57 miljoner för att klara fler medborgare, möta ökade behov i verksamheterna och prioriterade satsningar.

Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”. Den ger riktning för verksamheternas strategiska fokusområden och mål. Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år, genom en bedömning av resultatet för verksamheterna och kommunens ekonomi.

Satsningar sker just nu inom tre prioriterade områden: Trygghet, valfrihet och kvalitet. På Youtube-länken intill kan du se en film om Alliansens budget.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)