Budget

Kommunens budget för 2018 innebär att 96 miljoner kronor ytterligare går till de kommunala verksamheterna. I budgeten är cirka 26 miljoner för generella prisuppräkningar och 70 miljoner för att klara fler medborgare, möta ökade behov i verksamheterna och prioriterade satsningar.

Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”. Den ger riktning för verksamheternas strategiska fokusområden och mål. Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år, genom en bedömning av resultatet för verksamheterna och kommunens ekonomi.

Satsningar sker just nu inom fyra prioriterade områden: barn och unga, livskvalitet, trygghet och integration samt arbetsmarknad. På Youtube-länkar intill kan du se filmer om dessa satsningar.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)