Förmåner

Upplands-Bro kommun har många förmåner som gäller för alla våra anställda. Vi tror på att helheten gör skillnaden och vill därför att du mår bra både kropp och själ.

Du ska må bra av att arbeta hos oss.

Kompetensutveckling

Vi vill att du ska utvecklas, och vi med dig. Vi har interna kurser i allt från förvaltningsrätt och offentlighetsprincip till IT- system och rena ”må bra” kurser. Vi värnar om interna karriärmöjligheter och har tydliga metoder för att identifiera möjligheter och uppmuntra till utveckling.

Hälsa och motion

Förutom friskvårdsubvention har vi flera träningspass du som anställd kan delta i. Passen hålls i kommunens olika träningslokaler och aktiviteterna drivs av frivilliga kollegor.

Rätt till heltid

Vi arbetar aktivt för rätt till heltid inom våra samtliga verksamheter och har som mål att tillämpa det i den mån det är möjligt.

Semester

Som anställd i kommunen har du det år du fyller 40 år rätt till sex extra semesterdagar utöver den lagstadgade semestern på 25 dagar per år. Det år du fyller 50 år har du rätt till ytterligare en extra semesterdag.

Extra semester

Alla medarbetare med tillsvidare- och semesteranställning kan byta sitt semesterdagstillägg mot extra lediga dagar med lön.

 

Föräldralönetillägg

Gäller för dig som har varit anställd i över ett år och ska vara föräldraledig för ditt barn som är under två år. 

Arbetsskadeförsäkringen TFA

Vid arbetsskada under arbetstid eller i färd till och från arbetet har du som anställd i Upplands-Bro kommun rätt till prövning av ersättning.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Som anställd i Upplands-Bro kommun omfattas du av TGL-KL.

Sjuklön

Samtliga anställda får 10 % sjuklön från dag 15 till dag 90 utöver den lagstadgade sjukpenningen.

Från dag 91 till dag 360 träder AFAs försäkring (AGS-KL) in med 10 % av lönen utöver den lagstadgade sjuklönen.

Omställningsavtalet KOM-KL

Detta är ett kollektivavtal som gäller vid arbetslöshet och som kompletterar den lagstadgade ersättningen. Syftet är att ge både ekonomiskt ersättning och individuellt anpassade åtgärder.

Tjänstepension

KAP-KL och AKAP-KL är kollektivavtalade pensionsavtal som kompletterar den lagdstadgade pensionen.

Bli en del av kommunen som ger dig stora möjligheter.

Upp