Ett Bra Bro Bättre

2019-2021 pågick satsningen Ebbbe: Ett Bra Bro Bättre, ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun och den lokala föreningen Systerskap i Bro med avsikt att aktivera och möta Upplands-Brobor och bidra till ökad gemenskap och trygghet.

För att bidra till bland annat ökad trygghet, social hållbarhet samt ökad gemenskap och kollektiv förmåga pågick projektet Ebbbe: Ett Bra Bro Bättre, under 2019-2021 i Bro.

Den främsta delen av projektet mötte invånarna i form av en mobil parklek, där engagerade projektledare och ideella krafter flera gånger per vecka, i ur och skur och året runt, mötte Upplands-Broborna vid olika lekplatser och samlingsytor i Bro.

Barn och föräldrar har aktiverats tillsammans, lekt och grillat korv, samtalat och knutit viktiga kontakter. Under pandemin blev Ebbbe en välbesökt och viktig yta för möten och samvaro, då all verksamhet skedde utomhus och kunde fortgå när en del andra verksamheter sattes på paus.

Ebbbe har bedrivits med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Mälardalen.

Vid frågor om Ebbbe kan du kontakta trygg@upplands-bro.se

 

 

Logotyp Leander Mälardalen
Logotyp Leader
Logotyp Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp