Brottsstatistik

Den officiella brottsstatistiken över Upplands-Bro ger ingen entydig bild av utvecklingen genom åren och det är svårt att säga generellt vad som blivit bättre eller sämre. Siffrorna visar fler rapporterade fall på vissa områden, men positiv utveckling på andra. Det finns också fler bilder av verkligheten än den statistiska.

Gör din egen sökning

Hos BRÅ finns brottsstatistik från 1975. För län finns statistik från 1975 till 2014 och för polisregioner från 2015. För kommuner finns uppgifter från år 1996.

BRÅ ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

BRÅs årliga undersökningar mäter bland annat utsatthet för brott, fötroendet för rättsväsendet, hatbrott, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar.

Upp