Samverkan med polisen

Upplands-Bro kommun och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/ Upplands-Bro kommun har tecknat en gemensam överenskommelse gällande ökad trygghet och säkerhet för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka och inriktningen för samarbetet är en tätare samverkan, ökad polisiär personaltäthet och tydliga samverkansområden.

Samverkansöverenskommelse med polisen för 2022-2023

Polisen och kommunen har efter framtagande av en gemensam lokal lägesbild prioriterat följande samverkansområden:

- Inget utsatt område i Upplands-Bro
- Våld
- Trygga offentliga miljöer
- Ungdomar i riskzon

Insatser ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet fortskrider enligt åtgärdsplan för arbetet.

Upp