Ett Bra Bro Bättre

Upplands-Bro kommun arbetar tillsammans med föreningen Systerskap i Bro (SiB) i projektet Ett Bra Bro Bättre, Ebbbe.

Upplands-Bro kommun driver tillsammans med den Bro-baserade föreningen Systerskap i Bro ett EU-finansierat LEADER-projekt som kallas Ebbbe, Ett Bra Bro Bättre.

LEADER är en metod för lokal utveckling, som bygger på samverkan mellan exempelvis ideell sektor och offentlig sektor.

Ebbbe syftar till att öka trivseln och tryggheten för boende i Bro. I projektet driver man bland annat en mobil parklek som på olika platser i centrala Bro skapar meningsfulla aktiviteter för barn och deras familjer. Med parkleken som plattform skapas förutsättningar för dialog och nätverkande för de boende.

Med stort engagemang möter SiB de boende i Bro och kanaliserar kraft och energi som kan leda till en större delaktighet och känsla av tillhörighet.

Leader logotyp.
EU-flagga med texten "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden".

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp