Nattvandring

Positiva resurser som rör sig ute har visat sig vara förebyggande mot trygghetsrelaterad brottslighet som skadegörelse och liknande.

Trygghets- och preventionsenheten samordnar nattvandring i Upplands-Bro kommun. Föreningar som arbetar riktat mot barn och/eller unga kan söka bidrag för att nattvandra, fredags- och lördagskvällar under större delen av året. Vandringarna äger rum i Kungsängen, Brunna och Bro.

Kommunen utbildar vandrarvärdar i varje förening, för att värdarna ska vara trygga i uppgiften och kunna ta ansvar för och genomföra en strukturerad nattvandring.

Som nattvandrare arbetar du inte med någon form av ingripande verksamhet. Rollen och uppgiften för nattvandrarna är att öka den sociala kontrollen genom mer vuxennärvaro på tider och platser där det finns behov.

Att dessutom kunna vara ett stöd för dem som behöver det är en bonus. Exempelvis kan man hjälpa till med att kontakta vårdnadshavare vid behov, följa med någon hem eller ta hand om någon som behöver vård.

Upp