Våldsbejakande extremism

Har du kommit i kontakt med våldsbejakande extremism eller har du en anhörig som du är orolig för? Här finns samlad information om hur kommunen arbetar med våldsbejakande extremism, men även vad det finns för hjälp att få nationellt.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

  • Autonom vänster
  • Högerextrem och vit-makt aktivism
  • Politisk islamism och våldsbejakande islamistisk extremism

Stöd från socialtjänsten

Kommunen erbjuder stöd till barn och unga samt till deras anhöriga efter individuell bedömning. Om oro finns för att barn under 18 år far illa, antingen misstanke om den unges egen radikalisering eller att ett barn indirekt påverkas, hänvisas till socialtjänsten.

Personer i extremistmiljöer kan både utöva hot och våld och samtidigt själva vara brottsoffer. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för brottsoffer. Det framgår av bestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL. Bestämmelsen omfattar samtliga brottsoffer, oavsett ålder och kön. Där framgår också att socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor och barn i vissa situationer.

Socialjouren Nordväst

Vid akuta fall efter kontorstid, tel: 010-444 05 00


Orostelefonen och Oroschatten

Rädda barnen driver Orostelefonen (tidigare kallat Den nationella stödlinjen för anhöriga) och Oroschatten. Hit kan personer som är oroliga för att en anhörig ska dras in en våldsbejakande extremistisk rörelse få tips och råd. Även lärare, socialsekreterare, fritidspedagoger, idrottsledare, församlingsledare och andra som kommer i kontakt med personer som de känner en oro förkan få stöd.

Telefonen och chatten bemannas av kuratorer som behärskar flera språk, till exempel svenska, engelska, arabiska och somaliska. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Orostelefonen tel: 020-100 200

Telefontid 9:00-16:00 (lunchstängt 12-13) + kvällsöppet mån, ons, fre 18:00-22:00 

Oroschatten

www.raddabarnen.se/oroschatten

Kvällsöppen mån, ons, fre 18:00-22:00

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brå, Brottsförebyggande rådet

Läs mer på: www.cve.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp