Engagera dig miljömässigt

De val vi gör idag har betydelse för framtiden. Här finns exempel på aktiviteter som gynnar miljön och kan fungera som inspiration för att leva mer hållbart.

Begränsa klimatpåverkan

 • Cykla eller gå korta sträckor.
 • Ät mer vegetariskt och mindre kött.
 • I stället för egen bil - var med i en bilpool, eller hyr när du verkligen behöver den.
 • Åk tåg i stället för att flyga när det går.
 • Köp inte hem mer mat än som behövs, och ta vara på resterna. Mat som kasseras hör till de mer onödiga klimatbovarna.
 • Arbeta hemifrån ibland, om du har möjlighet. Det minskar tiden för resande och, om du brukar åka bil, även utsläppen och trängseln.
 • Välj energieffektiva vitvaror och annan hushållsutrustning.
 • Handla begagnat/second hand ibland, och lämna vidare egna möbler, kläder med mera som du inte vill ha kvar för återbruk.
 • Stäng av "stand by"-läget på tv, datorer med mera när de inte ska användas på några timmar.

Frisk luft

 • Cykla eller gå korta sträckor.
 • I stället för egen bil - var med i en bilpool, eller hyr när du verkligen behöver den.
 • Arbeta hemifrån ibland, om du har möjlighet. Det minskar tiden för resande och, om du brukar åka bil, även utsläppen och trängseln.
 • Om du kör bil - använd dubbfria vinterdäck.
 • Återvinn trädgårdsavfallet miljövänligt - elda inte upp det i trädgården! Kanske kan du kompostera? Lämna annars ris, kvistar med mera på återvinningscentral, eller beställ abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.
 • Elda på rätt sätt, om du har öppen spis eller braskamin! För att minimera mängden föroreningar från skorstenen ska veden vara helt torr och temperaturen hög.

Giftfri miljö

 • "Bara ren skit i avloppet!" Aldrig kemikalierester och liknande. (Allt du spolar ner hamnar i ett reningsverk, som leder ut sitt vatten till Östersjön. Reningen är effektiv, men tar inte hand om alla ämnen.)
 • Välj leksaker av naturmaterial. Om du köper plastleksaker, välj PVC-fritt.
 • Om du har barn på förskola - intressera dig för hurdan miljön är. Att man använder bra material och städar ordentligt är viktigt.
 • Välj ekologiska/miljömärkta livsmedel.
 • Hantera alltid farligt avfall och uttjänta el- och elektronikprodukter på rätt sätt.
 • Städa ofta och ordentligt hemma. Damm binder ämnen som kan kan vara mindre lämpliga att andas in.
 • Städa naturligt! Man kommer långt med citron, ättika och såpa. Använd annars miljömärkta rengöringsmedel.

Rent vatten

 • När du äter fisk och skaldjur - välj MSC- eller KRAV-märkt.
 • "Bara ren skit i avloppet!" Aldrig t.ex. kemikalierester, fett eller fasta föremål.
 • Använd miljömärkta rengöringsmedel.
 • Om du har bil - tvätta den aldrig på gatan. (Därifrån är risken stor att olje- och kemikalierester rinner vidare till närmaste vattendrag. Biltvättar måste däremot rena sitt vatten.)

Bebyggd miljö

 • Kontakta Energi- och klimatrådgivningen för att få tips om vad som är bäst att göra där du bor. Rådgivningen är gratis för småhusägare och bostadsrättsföreningar.
 • Går det att komplettera huset/området med solvärme?
 • Välj miljömärkta byggnadsmaterial och produkter när du bygger och renoverar.
 • Har du möjlighet att engagera dig i hur närområdet ska se ut? Invånarnas kunskap och kraft betyder mycket för att få till stånd bra lösningar. Det kan gälla grönskan, återvinningen, trafiklösningar och mycket annat.
 • Arbeta hemifrån ibland, om du har möjlighet. Om du brukar åka bil minskar det utsläppen och trängseln.
 • Självklart - men: Gör vad du kan för att minska mängden avfall från hushållet, och sortera för att gynna återvinning

Ett rikt växt – och djurliv

 • När du äter kött - välj vilt, ekologiskt/miljömärkt eller kött från uppfödda djur som betat fritt.
 • När du äter fisk och skaldjur - välj MSC- eller KRAV-märkt.
 • Om du har trädgård - gör den till en oas för biologisk mångfald. Kanske genom en kryddgård med örter som timjan, salvia och lavendel? Då kommer pollinatörerna som vi behöver för att få frukt och bär.
 • Undvik kemiska bekämpningsmedel och var återhållsam med gödning om du har trädgård.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp