Kommunalvalet

Du som bor i Upplands-Bro kommun betalar kommunalskatt varje månad och är därmed med och betalar för den service kommunen ger. När du röstar i kommunalvalet är du med och påverkar hur kommunen ska styras och hur våra gemensamma skattepengar ska användas.

Det här kan du påverka i kommunalvalet

Tillsammans med avgifter och statsbidrag finansierar kommunalskatten kommunens verksamhet och de tjänster kommunen erbjuder. Kommunen har en viktig roll i att utveckla samhället och bygga upp de tjänster och den service som du möter i din vardag. Det kan du vara med och påverka om du röstar i kommunalvalet.

Kommunens arbete och ansvarsområden

Kommunen har ansvar för att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Kommunen ordnar också kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska också ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.

Kommunen planerar för nya byggen och skapar förutsättningar för bostäder. Den ser till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Kommunen ansvarar för räddningstjänsten och ser till att det finns vatten och avlopp till alla bostäder. Slutligen ska kommunen ha bibliotek, där invånarna gratis kan låna bland annat böcker och tidningar.

Alla andra saker kommunen gör är frivilliga. Till exempel hjälper kommunen till så att det finns idrottsplatser, badhus, kulturskolaoch mycket mer. Allt för att de som bor i kommunen ska trivas och må bra.


Läs mer om hur kommunen fungerar och vem som styr besluten

Läs mer om valet

Ytterligare information om de allmänna valen i september

Valmyndigheten tillhandahåller lättläst information, informationsfilmer på teckenspråk samt faktablad om röstningsprocessen på flera olika språk.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp