Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta på tre olika sätt:

  • Du kan få hjälp i vallokalen av vår personal om du behöver det.
  • Du kan också utse ett personligt bud som röstar i ditt ställe, om du inte själv kan ta dig till vallokalen.
  • Du kan kontakta valkansliet som kan ordna en ambulerande röstmottagning.

mer om alternativen kan du läsa här nedan.

Stöd i förtidsröstningslokal

I våra förtidsröstningslokaler finns det röstmottagare som kan stötta dig i hur röstningen går till. Ta gärna kontakt med någon av dessa om du behöver hjälp.

Rösta med bud

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder inte själv kan ta dig till din vallokal. Att rösta med bud betyder att någon annan än du tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Då behöver ni ett särskilt material för att kunna budrösta. Det kan hämtas på alla ställen där du kan rösta, beställas från Valmyndigheten eller hämtas hos kommunen. Förtidsröstning med bud får börja tidigast 24 augusti.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer hem till dig eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. För att boka tid för ambulerande röstmottaging ringer du 072-178 81 15.

  • Läs mer om valet

Ytterligare information om de allmänna valen i september

Valmyndigheten tillhandahåller lättläst information, informationsfilmer på teckenspråk samt faktablad om röstningsprocessen på flera olika språk.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp