Praktisk information

Läsplatta

Kanslistaben tillhandahåller digitala handlingar inför nämndernas sammanträden. Som förtroendevald har du möjlighet att låna en läsplatta från kommunen för att kunna ta emot kallelsen och handlingarna samt hantera din kommunala e-post. Läsplattan kvitteras ut när alla uppgifter har kommit in till kanslistaben och ett e-postkonto har kunnat skapas.

Vid utkvitteringen av läsplattan förbinder du dig till att följa det avtal som reglerar hanteringen av läsplattan. Avtalet innehåller information om hur du använda läsplattan samt skyldigheten att lämna tillbaka läsplattan vid avslutat uppdrag.

E-post

  • När du har fått din Upplands-Bro e-post kan du nå din inkorg via läsplattan eller vilken annan digital enhet som helst, du kan även ladda ner Outlook-appen för att smidigt ta del av din e-post. Upplands-Bro e-postadressen är internetbaserad och kopplad till Outlook.

Vissa e-postmeddelanden kan vara att betrakta som allmänna handlingar och ska därmed registreras i kommunens diarium. Känner du dig osäker på om din e-post innehåller allmänna handlingar bör du skicka e-posten till  kanslistab@upplands-bro.se. Då kan en registrator göra en bedömning om huruvida ditt e-postmeddelande ska registreras eller inte.  

Passerkort

När du är ny som förtroendevald och har lämnat dina personuppgifter kommer kanslistaben att beställa ett passerkort till dig så att du kan komma in i kommunhuset i Kungsängen. När kortet är beställt får du meddelande om detta och tidigast inom två arbetsdagar kan kvittera ut kortet i kontaktcenter med uppvisande av legitimation.

Postfack

Gruppledare, presidier samt politiska sekreterare har postfack på plan 4 i kommunhuset i Kungsängen. Det viktigt att du som har postfack tar för vana att regelbundet gå förbi och titta i ditt postfack. Det kan hända att du får post som behöver diarieföras. Om detta är fallet eller om du är osäker på om något bör diarieföras, kontakta då en registrator vid kanslistaben så får du hjälp med detta.

Lokalbokning

Förtroendevalda har möjlighet att boka lokal i kommunhuset och kulturhuset i Kungsängen på plan 6 utan avgift. Bokning av dessa lokaler görs via Outlook.

Övriga lokaler som kommunen tillhandahåller bokas mot en avgift enligt gällande taxa för så kallade B-kunder. Kultur- och fritidskontoret har hand om dessa lokalbokningar och tar emot bokningsförfrågningar via webbokning.


Avsluta uppdrag

Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag krävs att du blir entledigad vid ett kommunfullmäktigesammanträde. Du ska då skicka ett mejl till kommunstyrelsen@upplands-bro.se och meddela vilket uppdrag du vill avsluta. Om du flyttar från kommunen uppstår ett valbarhetshinder och dina uppdrag avslutas utan kommunfullmäktigebeslut.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)