Ny som förtroendevald

På denna sida finner du information som vägleder dig och ger dig en introduktion till ditt viktiga arbete som förtroendevald.

Lämna dina personuppgifter

Det första du bör göra som ny förtroendevald är att lämna vissa personuppgifter till kommunen.

Uppgifterna som du ombeds lämna är nödvändiga för att du ska kunna få arvode, e-postadress, passerkort till kommunhuset i Kungsängen samt för att kanslistaben ska kunna nå dig innan du har fått din kommunala e-postadress. Dina personuppgifter bevaras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan och de kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifter om allergi sparas så länge du har ett aktivt förtroendeuppdrag i den kommunala organisationen för att underlätta beställningar av måltider i samband med fullgörandet av ditt förtroendeuppdrag.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.


  1. Registrera dina kontouppgifter hos Swedbank

När du är ny ledamot eller vid byte av bankkonto ska du registrera ditt kontonummer för att ditt arvode ska kunna betalas ut. Registrering görs hos Swedbank, se länk i slutet av denna sida.

Löneenheten har inga bankkontonummer i sina system och därför ska du inte lämna in ditt kontonummer till kommunen. Utbetalningarna sköts via Swedbanks kontoregister. Vid frågor rörande kopplingen mellan bankerna kan du kontakta din bank eller Swedbank.

Lönespecifikation

För att kunna kontrollera din lönespecifikation behöver du en giltig e-legitimation. Du loggar in via länken i slutet på denna sida.

Utbetalning

Normalt utbetalas arvoden den 27:e i månaden. Infaller datumet på en lördag, söndag eller helgdag utbet­alas lönen före­gående vardag.

 

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)