Ny som förtroendevald

På denna sida finner du information som vägleder dig och ger dig en introduktion till ditt viktiga arbete som förtroendevald.

Lämna dina personuppgifter

Det första du bör göra som ny förtroendevald är att lämna vissa personuppgifter till kommunen.

Uppgifterna som du ombeds lämna är nödvändiga för att du ska kunna få arvode, e-postadress, passerkort till kommunhuset i Kungsängen samt för att kanslistaben ska kunna nå dig innan du har fått din kommunala e-postadress. Dina personuppgifter bevaras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan och de kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifter om allergi sparas så länge du har ett aktivt förtroendeuppdrag i den kommunala organisationen för att underlätta beställningar av måltider i samband med fullgörandet av ditt förtroendeuppdrag.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.

 

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp