IT-handbok för förtroendevalda

Som förtroendevald har du möjlighet att låna en iPad i ditt uppdrag, bland annat för att ta del av kallelse och handlingar till sammanträden som distribueras digitalt.

Efter att Kommunfullmäktige den 29 april 2020 antog ett nytt gemensamt reglemente samt en ny arbetsordning så tillåts deltagande på distans. Genom länken nedan kan du ta del av tips och råd för hantering av iPad och Teams under deltagande på distans.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp