Ekonomiskt stöd till politiska partier

Vid förändringar inom partiet som påverkar nedanstående stöd meddela kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Partistöd

Reglerna för partistöd i kommuner, landsting och regioner regleras i kommunallagen som ger Kommunfullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Partistödet består av:

- ett grundstöd, som uppgår till ett förhöjt prisbasbelopp per de första två mandaten per parti och år
- ett mandatstöd, som uppgår till 54 % av ett förhöjt prisbasbelopp per mandat över två per parti och år.


Lokalbidrag

De politiska partierna har möjlighet att ansöka om bidrag för sina lokalkostnader. Bidraget uppgår till maximalt två förhöjda prisbasbelopp per år.

Gruppledararvoden

Gruppledararvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i Kommunfullmäktige. Arvodets nivå baseras inte på antalet mandat. Gruppledararvode utbetalas till utsedda gruppledare eller motsvarande.

Politiska sekreterare

De politiska partierna har möjlighet att anställa politiska sekreterare. Ersättningen utgår maximalt för tolv mandat och med en lägsta nivå motsvarande ersättning för tre mandat. Partiet kan även välja att betala ut ersättningen som extra gruppledararvode istället för att anställa en politisk sekreterare.

Oppositionspott

2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta en så kallad oppositionspott som fördelas efter antal mandat i kommunfullmäktige. Oppositionspotten aktiveras när företrädare för det största partiet i opposition väljs till andre vice ordförande i kommunstyrelsen.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp