Arvode och ersättning

För att det inte ska finnas ekonomiska hinder för att engagera sig i den kommunala politiken har förtroendevalda, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning när de fullgör sina uppdrag.

Arvode

Majoriteten av de förtroendevalda i en kommun är fritidspolitiker. De får arvode för sammanträden, justering av protokoll, möten, besök eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

Vid den första timmen utgår dubbel ersättning, vilket kallas för grundarvode, därefter får den förtroendevalda arvode per påbörjad halvtimme.

Ett exempel: För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode betalas ut för timmen mellan kl. 15 och 16. Ett helt timarvode betalas ut för timmen mellan kl. 16 och 17. Ett halvt timarvode betalas ut för den påbörjade halvtimmen mellan kl. 17 och 17.20. 

Arvoden 2019‌

Grundarvode (mötets första timme)

Timarvode (mötets övriga tid)

347 kronor

173 kronor


Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Utöver arvode under sammanträdet kan du som förtroendevald få ersättning för resekostnader till och från sammanträdet, kostnad för barnpassning och parkeringskostnad.

Om sammanträdet sker under din normala arbetstid får du också ersättning för förlorad arbetsinkomst. För att detta ska kunna utbetalas behöver din arbetsgivare fylla i en blankett som inskannad skickas till kanslistab@upplands-bro.se:

Upplands-Bro Kommun
Kanslistab
196 31 KUNGSÄNGEN


Registrering av arvode och ersättning

Vid varje sammanträde har sekreteraren en arvodeslista som ledamöter och ersättare fyller i. Det är viktigt att den förtroendevalde meddelar sekreteraren om den lämnar mötet i förtid.

I ett politiskt uppdrag kan också andra typer av aktiviteter, till exempel studiebesök, utbildningar och seminarier förekomma. Om du deltar vid en sådan aktivitet ska du be en sekreterare att ta fram en arvodeslista. Då får du ersättning för den tid som du rapporterar enligt fastställda regler.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)