Vår vision

I Upplands-Bro har vi påbörjat resan att tillsammans hitta vår gemensamma väg framåt som passar just vår kommuns förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Och i det arbetet är du viktig, eftersom du är expert på arbetet inom just ditt område. Din kompetens, dina erfarenheter och dina idéer är motorn i vår gemensamma väg framåt.

Upplands-Bro ska bli en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi ska se till att våra barn får leva i en växande kommun i harmoni med naturen. Och inte bara växa, utan växa på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Hållbarhet innebär att blicka långt fram i tiden och planera både för dagens invånare och framtida generationer.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre delar som är beroende av varandra. Dessa är social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kommunens mål är att alla boende i Upplands-Bro ska leva ett gott liv och att vi ska fortsätta ta väl hand om vår vackra natur.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp