Organisationsfilosofi

Vår organisationsfilosofi HEP bygger på tre ledord: Helhetssyn, engagemang och professionalitet

Vår organisationsfilosofi (HEP) är vägledande vårt dagliga arbete, oavsett var i organisationen vi arbetar. HEP är ett gemensamt förhållningssätt i våra kontakter med medborgare, brukare och kunder men även i kontakterna med varandra, inom kommunen.

Helhetssyn

Vår helhetssyn gör att vi är inriktade på att hitta möjligheter till samverkan mellan kommunens alla delar, för att effektivisera det arbete vi utför för de som bor, vistas och verkar i kommunen. Vi ser möjligheter och är lösningsinriktade.

Vi har också ett fokus på kollegor och våra gemensamma möjligheter till lärande i arbetet.

Engagemang

Vår organisation genomsyras av enga­ge­­mang. Vi är intresserade, nyfikna och ­aktiva i vår ­vilja att ­utveckla våra ­professioner och sprida ­kunnande till andra.

Vi vill göra ett så bra ­arbete som ­möjligt för de vi är till för, men också för våra kollegor.

För oss handlar engagemang om mål­­med­­­veten­het och kreativ problemlösning. Att våga ta initiativ och beslut men även att be om hjälp.

Professionalitet

Våra professionella och kollegiala möten vilar på samma grund; professionell kunskap och respektfullt bemötande. Vi är flexibla med en god lyhördhet för olika människors behov i olika situationer.

Vår strävan är, att i förhållande till våra uppdrag, göra varandra bättre och samtidigt fokusera service och nytta för de vi finns till för. Vi säkrar vår professionalitet genom kontinuerlig uppföljning och reflektion.

Hur har HEP tagits fram?

Kommundirektören beslutade i samband med organisationsöversynen 2012 att kommunen ska ha en organisationsfilosofi. Ledorden i filosofin togs därefter fram i workshoppar med medarbetare (där alla kommunanställda var inbjudna att delta) och i Chefsforum.

Bland de ord som föreslogs valde kommunledningsgruppen ut ledorden och tog fram en text om varje ords betydelse.

Under 2021 har kommunens alla arbetsgrupper bjudits in och deltagit i arbetet med att omformulera ordens betydelse för Upplands-Bro kommun.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp