Organisationsfilosofi

Vår organisationsfilosofi HEP bygger på tre ledord: Helhetssyn, engagemang och professionalitet

Vår organisationsfilosofi (HEP) är vägledande vårt dagliga arbete, oavsett var i organisationen vi arbetar. HEP är ett gemensamt förhållningssätt i våra kontakter med medborgare, brukare och kunder men även i kontakterna med varandra, inom kommunen.

Helhetssyn

Vår helhetssyn tar sikte på att vi är en organisation med en gemensam organisationsfilosofi där kunden, klienten, brukaren och eleven är i centrum.

Vår helhetssyn gör att vi ser samarbetsmöjligheter och är inriktade på att hitta lösningar för att hantera de utmaningar som dyker upp.

Engagemang

Vår organisationsfilosofi vilar på engagemang. Vi bemöter våra kommuninvånare med ödmjukhet och en ambition att komma dem tillmötes.

Vi utgår alltid från att vara möjliggörare för våra kommuninvånare och vi vågar fatta modiga beslut.

Professionalitet

Vi bemöter kommuninvånarna på ett respektfullt och professionellt sätt. Som representant för Upplands-Bro kommun är det självklart att ta vår myndighetsroll på stort allvar. I denna roll är vi både kundorienterade och korrekta i vårt förhållningssätt vilket gör oss trovärdiga.

Vi är också kompetenta att, utifrån givna förutsättningar, fatta noga avvägda beslut.

Hur har HEP tagits fram?

Kommundirektören beslutade i samband med organisationsöversynen 2012 att kommunen ska ha en organisationsfilosofi. Ledorden i filosofin togs därefter fram i workshoppar med medarbetare (där alla kommunanställda var inbjudna att delta) och i Chefsforum.

Bland de ord som föreslogs valde kommunledningsgruppen ut ledorden och tog fram en text om varje ords betydelse.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp