Ledarskapsfilosofi

För att stötta chefer och ledare i kommunen finns en ledarfilosofi som anger den kultur som de ska uppmuntra och försvara. Den består av fyra huvudbudskap, laget framför jaget, ut med språket, var modig och få det gjort.

Laget framför jaget

Vi ska komma ihåg att det är Upplands-Bros framgång vi jobbar för, tillsammans. Vi hjälps åt. Det får aldrig kännas fel att be om hjälp och det ska vara en självklarhet att hjälpa. Alla är viktiga, alla vill höra att de är viktiga. Och glöm inte bort att fira framgångar, stora som små. Tillsammans.

Ut med språket

Att tiga är inte guld, tvärtom. Det bästa sättet att undvika oklarheter, missförstånd och ineffektivitet är att kommunicera. Gärna genom att prata. Dela sakfrågor, tankar och känslor. Visa intresse och våga ändra ståndpunkt. Bekräfta inte problem, hitta lösningar. Och försöka att alltid vara enkel och tydlig.

Var modig

Du ska bygga ett modigt lag. Det gör du bäst genom att själv vara modig. Visa dina medarbetare att du tror på dem, se och bekräfta dem. Var själv synlig och närvarande, men våga också be om hjälp när det behövs. Lär känna dig själv och reflektera kring ditt ledarskap.

Få det gjort

Det är bara det vi faktiskt genomför som gör nytta, inte det vi planerar eller tänker. Ha det i fokus så undviker vi långbänkar. Allt behöver inte vara perfekt. "Better done than perfect", finns det de som säger. En bra start är att alltid förklara uppdrag och mål tydligt, på ett sätt som gör det meningsfullt för dina medarbetare.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp