Vår filosofi

Kommunen är en komplex organisation med många olika ansvarsområden och yrken. Men det som förenar oss är vår gemensamma organisationsfilosofi HEP (helhetssyn, engagemang och professionalitet) och vår syn på ledarskapet i verksamheterna.

Upp