Grafisk profil

Färgklickar, vässad penna och suddskräp

Upplands-Bro har en grafisk profil som vi  använder konsekvent. Genom en tydlig och enhetlig framtoning stärker vi varumärket Upplands-Bro. 

Det ger oss också dig som användare en ­större möjlighet att fokusera på textens ­innehåll och budskap. Om du ­känner att du vill göra en lösning som ligger utan­för regelverket ska du alltid ­kontakta kommunikationsenheten först.

Utöver den grafiska profilen finns det grafiska mallar för specifika format. Mallarna ­kom­pletteras efterhand utifrån de behov som uppstår. Att alltid använda de mallar som finns sparar tid och eliminerar risken för fel­aktigheter. 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp