Hinder på gång- och cykelvägar

Hinder på gång- och cykelvägar är inte så trafiksäkra som man kan tro.

Det händer att bilister genar på gång- och cykelvägar trots att det är förbjudet. Hinder (t.ex. betonggrisar, pollare och grindar) på gång- och cykelbanor kan hindra dessa bilar och andra större motorfordon från att använda vägarna, men de utgör samtidigt en säkerhetsrisk för de som cyklar. I mörker kan hindren vara svåra att se trots reflexer. Olycksrisken är således ofta större att en cyklist kör på ett hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil.

Hindren gör så att snöröjning och sandsopning under vintern blir svårare, samtidigt som sommarhinder kräver utplacering, intagning och förvaring och därmed ökade underhållskostnader. Hindren gör det också svårt för personer med funktionsnedsättningar, cyklister med cykelkärra och personer med barnvagn att ta sig fram.

Med anledning av detta är Upplands-Bro kommun restriktiv med att sätta ut nya hinder, särskilt på de större cykelstråken. Hinder på mindre cykelstråk kan i vissa fall accepteras men först måste platsens förutsättningar granskas.