Trafik

Foto: Upplands-Bro kommun

På de här sidorna finns information om kommunens arbete med den gemensamma gatumiljön. Här kan du läsa om trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Men även om de allmänna parkeringarna och trafikbuller.

Gång- och cykelvägar

I Upplands-Bro finns idag ett omfattande gång- och cykelvägnät i och mellan tätorterna Bro, Kungsängen, Tibble och Brunna. I Upplands-Bro samsas gående och cyklister om samma vägnät, som både består av gena, snabba stråk genom kommunens grönområden och vägar som följer den motordrivna trafikens huvudvägnät, som ofta upplevs som trygga efter mörkrets inbrott. Läs omarbetet för bättre säkerhet, trygghet och tillgänglighet:

Säkerhet , trygghet och tillgänglighet.

Hinder på gång- och cykelvägar.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Upplands-Bro kommun sköts av SL. Läs mer om trafiken på deras hemsida.

Storstockholms lokaltrafik

Telefon: 08 - 600 10 00

Mopeder

Klass I moped får inte framföras på cykelbana och parkerar enligt samma regler som motorcyklar. Moped klass II får framföras på cykelbana om det inte är explicit förbjudet med tilläggskylten ”ej moped”. Moped klass II får även parkeras som cykel. Läs mer om mopeder hos transportstyrelsen:

Transportstyrelsen.se, mopedinformation

Vägar och gator

I Upplands-Bro kommun finns det flera väghållare. På kommunkartan kan du se om en väg i kommunen är kommunal (Upplands-Bro kommun), statlig (Trafikverket) eller enskild. Läs även om vårat arbete mot en säkrare, tryggare och tillgängligare infrastruktur.

Kommunkartan med väghållare

Säkerhet , trygghet och tillgänglighet.

Miljövänlig bilkörning

I Upplands-Bro finns övergripande politiska mål om att kommunen ska vara en "Grön kommun i utveckling". Dessutom finns i miljöplanen mer specifika mål om hållbara transporter och minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer om sparsam körning hos trafikverket.

Sparsam körning, Trafikverket

Nyheter inom Trafik

 • 11 OKT 2018
  Enköpingsvägen förbi Kungsängen centrum är nu åter öppen för genomfartstrafik. Vägen stängdes i våras med anledning av E.ON:s grävarbete med den nya stora fjärrvärmeledningen.
 • 6 SEP 2018
  Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att möjliggöra detta behöver vi ta bort alla hindren som finns på kommunala vägar.
 • 14 AUG 2018
  Mätarvägen har från och med fredagen den 10 augusti öppnats för trafik från och till Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde. Det gör att området blir mer tillgängligt för transporter men även för annan trafik.
 • 21 JUN 2018
  Snart inleder E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen genom Kungsängen. Enligt den preliminära tidplanen kommer sträckan mellan korsningen Kungsvägen/Enköpingsvägen och infartsparkeringen på Enköpingsvägen...
 • 8 JUN 2018
  Under vecka 24 påbörjar E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen i Kungsängen. Arbetet med den nya delsträckan innebär att det kommer att bli skytteltrafik på en begränsad del av Enköpingsvägen under...
 • 4 MAJ 2018
  Nu är Kockbacka - den nya trafikplatsen på E18 mellan Kungsängen och Bro - öppen för trafik. Invigningen genomfördes med bandklippning och ett ekipage mullrande veteranbilar, som tog med ett antal utvalda passagerare på en första tur...

Kalenderhändelser inom gata & park