Tillstånd

Upplands-Bro kommuns enhet för Gata och Park ger tillstånd för åtgärder eller verksamheter på allmän mark. Vi handhar dessutom ansökan om specialtransporter på de vägar där vi är väghållare.

Nyheter inom Tillstånd

Kalenderhändelser inom gata & park

Upp