GC-väg längs Bygdegårdsvägen

Upplands-Bro kommun bygger en ny gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen, mellan Skyttens väg och busshållplatsen Tvärvägen.

STATUS 5 december 2019

Upplands-Bro kommun har tecknat avtal med en entreprenör för utförandet. Arbetets start kommer anpassas efter vintervädret. Arbetet utförs helgfri måndag till fredag kl. 07.00-17.00.

Karta med sträckan markerad

Flygfoto med sträckan markerad

I projektet ingår:

  • Körbana minst 6,5 m, GC-bana 3,5 m (minst 3 m)
  • Tillgänglighetsanpassat övergångställe vid korsningen Tvärvägen/Bygdegårdsvägen med ny belysning
  • Ny busshållplats vid korsning Tvärvägen

Bakgrund

Den aktuella sträckan på Bygdegårdsvägen saknar cykelbana och en smal gångbana är enbart markerad med målad linje. Idag förekommer det mycket gång och cykeltrafik längs med Bygdegårdsvägen som är en given länk mellan Brunna och Kungsängen. Dessutom förekommer viss gångtrafik mellan busshållplatsen Tvärvägen och Kasmo industriområde. Projektet är en del av Trafik och tillgänglighetsprogrammet 2019.

Har ni frågor om projektet är ni välkomna att höra av dig till Tekniska avdelningen - Gata, park och trafikenheten.

Kontaktcenter: 08-581 69 000

Mejl: kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)