Bygdegårdsvägen

Upplands-Bro kommun bygger en ny gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen, mellan Skyttens väg och busshållplatsen Tvärvägen.

Karta med sträckan markerad

Flygfoto med sträckan markerad

I projektet ingår:

  • Körbana minst 6,5 m, gång- och cykelbana 3,5 m (minst 3 m)
  • Tillgänglighetsanpassat övergångställe vid korsningen Tvärvägen/Bygdegårdsvägen med ny belysning
  • Ny busshållplats vid korsning Tvärvägen
  • Eventuellt bullerplank där höjdskillnaden är större än 2m

Bakgrund

Den aktuella sträckan på Bygdegårdsvägen saknar cykelbana och en smal gångbana är enbart markerad med målad linje. Idag förekommer det mycket gång och cykeltrafik längs med Bygdegårdsvägen som är en given länk mellan Brunna och Kungsängen. Dessutom förekommer viss gångtrafik mellan busshållplatsen Tvärvägen och Kasmo industriområde. Projektet är en del av Trafik och tillgänglighetsprogrammet 2019.

Projektstatus mars 2020:

Med anledning av rådande extraordinära omständigheter på grund av Coronaviruset (covid-19) behöver tidplanen för uppdraget revideras. Byggstart kommer att skjutas upp till efter påsk.

Bild som visar projektstatus som utförandefasen.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp