Uppdaterad 14 december 2022
Skriv ut

Grundsärskolan

Om du bedömer att ditt barn borde få en plats på grundsärskola ska du prata med rektorn på ditt barns förskola eller skola. Grundsärskolan omfattas av skolplikt för årskurserna 1–9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Att söka till grundsärskolan

Ditt barns rätt att gå i grundsärskola bygger på att du som vårdnadshavare gett ditt medgivande, och följande fyra fristående bedömningar:

  • en psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.
  • en pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav.
  • en social bedömning av vilka sociala hinder som finns för inlärning.
  • ett medicinskt utlåtande rörande eventuella medicinska hinder för inlärning.

När de här utredningarna är gjorda så beslutar kommunens utredningsteam om ditt barns rätt till grundsärskola. Hos oss i Upplands-Bro kommun finns det två grundsärskolor, en på Ekhammarskolan och en på Råbyskolan. I vilken av dessa grundsärskolor som ditt barn placeras beror på de fristående bedömningarna och var det finns lediga platser.

Ansökan till grundsärskola gör du i samarbete med utredare på resursteamet som du når via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Ta steget från förskola till grundsärskola

Det finns ingen särskild förskoleklass med inriktning särskola, så om ditt barn är sex år och beviljats plats i grundsärskola finns det två huvudalternativ.

  • Ditt barn går kvar i förskolan ett extra år. Om det finns särskilda skäl så kan skolplikten skjutas upp från sex till sju år.
  • Ditt barn börjar direkt i årskurs 1 i grundsärskolan. Om du som vårdnadshavare begär att ditt barn ska börja i årskurs 1 och barnet bedöms ha förutsättningarna, så kan ditt barn hoppa över förskoleklass och direkt börja i årskurs 1 i grundsärskolan.

Grundsärskolans läroplan

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Enligt skollagen ska grundsärskolan ge elever med funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Rätt till skolskjuts

Om ditt barn har plats i grundsärskolan kan du ansöka om skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Är du nöjd med informationen på sidan?