Uppdaterad 12 september 2022
Skriv ut

Introduktionsprogrammen

Om du inte kommer in på gymnasiet för att du inte har behörighet i tillräckligt många ämnen, kan du läsa på ett introduktionsprogram vilket Upplands-Brogymnasiet erbjuder. Undervisningen genomförs i små elevgrupper med engagerad personal som hjälper dig att nå dina mål.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till dig som har olika ämnen att ta igen från grundskolan. Undervisningen sker i små grupper och utifrån dina individuella förutsättningar. Personal stöttar dig under hela skoldagen. Den här utbildningen kan hjälpa dig vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden. Dina studier kan även varvas med praktik.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för att vara behörig till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesprogram eller gå ut i arbete. Det går att läsa både ämnen från grundskolan och ämnen från nationella program på gymnasiet. På UBG varas teoretiska studier i skolan med praktik. Vi erbjuder inriktningen Försäljning och service.

Språkintroduktion

Språkintroduktion riktar sig till dig som nyligen kommit till Sverige och behöver förbättra dina kunskaper i det svenska språket för att kunna gå vidare till gymnasiet eller till annan utbildning. Fokus ligger på undervisning i det svenska språket, men successivt får du läsa fler ämnen, till exempel naturkunskap och samhällskunskap. Språkintroduktion har ett individuellt anpassat upplägg baserat på dina tidigare studieerfarenheter.

Programinriktat val

Programinriktat val är en sökbar utbildning för dig som ännu inte har full behörighet till ett nationellt program. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. På UBG erbjuder vi dig ett programinriktat val mot barn- och fritidsprogrammet. Du är behörig om du har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Söker du mer information om de olika introduktionsprogrammen? På Skolverket kan du läsa mer.

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om utbildningen? Kontakta då vår arbetslagsledare.

Arbetslagledare Lotta Kolm

Är du nöjd med informationen på sidan?