Uppdaterad 16 september 2022
Skriv ut

Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta i en bransch med mycket goda framtidsutsikter, där tekniken utvecklas extremt snabbt och där dina chanser till arbete är stora. Utbildningen på UBG är varierad och växlar mellan teori och praktik, oavsett vilken inriktning du väljer.

Inriktning personbil

Personbilsinriktningen ger dig möjlighet att arbeta som bilmekaniker. Den snabba utvecklingen inom bilindustrin gör att det idag handlar om ett kvalificerat tekniskt arbete. Du börjar i årskurs 1 med grunderna för att sedan fördjupa dig i den moderna tekniken. Hos oss får du därför kunskaper om datorer och elektronik som är nödvändiga ute på dagens fordonsverkstäder.

I vår moderna fordonsverkstad lär du dig att meka med riktiga kundbilar, allt för att förbereda dig för framtiden.

Inriktning karosseri och lackering

Denna inriktning erbjuder två olika möjligheter, antingen väljer du karosseriteknik eller lackeringsteknik.

Om du väljer karosseriteknik: Som bilskadereparatör tar du hand om krock- och plåtskadade bilar. Du gör skadeanalys och kostnadsberäkning. Du mäter, riktar, svetsar, byter och monterar delar beroende på vad skadan kräver. Jobbet är omväxlande och teknikutvecklingen innebär nya material och funktioner som du behöver känna till.

Om du väljer lackeringsteknik: Jobbet som fordonslackerare kräver noggrannhet, tålmodighet och känsla för färg och form. Du arbetar med att reparera plastdetaljer, spacklar, slipar och maskerar innan du lackar kaross och detaljer i olika skikt. Efter några år kanske du inriktar dig mot exempelvis motivlackering.

Den största delen av den praktiska utbildningen sker ute på ett företags serviceverkstad.

Inriktning transport

Transportinriktningen innebär en högkvalitativ yrkesförarutbildning där du lär dig att köra tunga lastbilar med all modern teknik. I kurserna ingår körutbildning för B-, C- och CE-körkort. Som yrkesförare kommer du kunna välja att arbeta med en mängd olika slags transporter, allt från fjärrtransporter ut i Europa till specialfordon fulla av kringutrustning eller med distributionstransporter.

Teori i Kungsängen, praktik i Brunna

Utbildningen är uppdelad i två delar. De gymnasiegemensamma ämnena, som exempelvis svenska och matematik, läser du i UBG:s lokaler i Kungsängen. Den yrkesinriktade delen av utbildningen är förlagd till Brunna, där du har tillgång till ett övningsområde, ändamålsenliga lokaler och en modern fordonspark som gör undervisningen väl anpassad till branschens förväntningar.

På UBG kan du välja mellan tre inriktningar inom fordon och transport: Personbil, transport samt karosseri och lackering

Kontakta arbetslagledarna

Har du frågor om fordons- och transportprogrammet? Kontakta då någon av våra arbetslagledare.

Arbetslagledare (transport) Magnus Nordahl

Arbetslagledare (personbil) Patrik Feltsen

Poängplan

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i programmets olika inriktningar.

Fordons- och transportprogrammet åk 1, inriktning transport

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Fordons- och transportbranschens villkor

200

Fordonsteknisk introduktion

200

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1

100


Totalt: 750

 

Fordons- och transportprogrammet åk 2, inriktning transport

Kurser

Poäng

Idrott och hälsa 1

50

Maskinell godshantering

200

Samhällskunskap 1a1

50

Yrkestrafik 1a

200

Yrkestrafik 1b 

300

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)Totalt: 800

 

Fordons- och transportprogrammet åk 3, inriktning transport

Kurser

Poäng

Godstrafik

200

Godstransporter specialisering

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

200

Lastbärare

50

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

16 veckor


Totalt: 950

Fordons- och transportprogrammet åk 1, inriktning Personbil

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Fordons- och transportbranschens villkor

200

Fordonsteknisk introduktion

200

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

2 veckor


Totalt: 750


Fordons- och transportprogrammet åk 2, inriktning Personbil

Kurser

Poäng

El- och hybridfordon 1

100

El- och hybridfordon 2

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Personbilar - verkstad och elteknik

100

Personbilar - basteknik

100

Personbilar - service och underhåll 1

100

Personbilar - service och underhåll 2

100

Samhällskunskap 1a1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

7 veckor


Totalt: 800


Fordonsprogrammet åk 3, inriktning Personbil

Kurser

Poäng

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Naturkunskap 1a1

50

Personbilar - chassi och bromsar

100

Personbilar - förbränningsmotorer

100

Personbilar - kraftöverföring

100

Personbilar - system- och diagnosteknik 1

200

Personbilar - system- och diagnosteknik 2

100

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

9 veckor


Totalt: 950

Fordonsprogrammet åk 1, inriktning karosseri och lackering

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Fordons- och transportbranschens villkor

200

Fordonsteknisk introduktion

200

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

2 veckor


Totalt: 750


Fordonsprogrammet åk 2, inriktning karosseri

Kurser

Poäng

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Lackeringsteknik - introduktion

200

Riktningsteknik - introduktion

200

Samhällskunskap 1a1

50

Skadebesiktning och produktionsflöde

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

15 veckor


Totalt: 700


Fordonsprogrammet åk 2, inriktning lackering

Kurser

Poäng

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Lackeringsteknik - introduktion

200

Produktionsflöden

100

Riktningsteknik - introduktion

200

Samhällskunskap 1a1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

15 veckor


Totalt: 700


Fordonsprogrammet åk 3, inriktning karosseri

Kurser

Poäng

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Karosserikonstruktioner och inredning

200

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Riktbänkssystem

200

Skarvnings- och sammanfogningsteknik

300

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

15 veckor


Totalt: 1050


Fordonsprogrammet åk 3, inriktning lackering

Kurser

Poäng

Baskurs i lackering

300

Färg- och dekorationslackering

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Lackeringssystem

200

Lackeringsteknik - applicering

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

15 veckor


Totalt: 1050

Är du nöjd med informationen på sidan?