Uppdaterad 14 november 2022
Skriv ut

Introduktionsprogrammen

Om du inte kommer in på gymnasiet för att du inte har behörighet i tillräckligt många ämnen, kan du läsa på ett introduktionsprogram vilket Upplands-Brogymnasiet, UBG, erbjuder. Undervisningen genomförs i små elevgrupper med engagerad personal som hjälper dig att nå dina mål.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till dig som har olika ämnen att ta igen från grundskolan. Undervisningen sker i små grupper och utifrån dina individuella förutsättningar. Personal stöttar dig under hela skoldagen. Den här utbildningen kan hjälpa dig vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden. Dina studier kan även varvas med praktik.

Porträtt tjej i bibliotek

Hej Nellie Moliner,

Varför gick du på IM?
Jag var inte godkänd i allt från grundskolan så jag behövde läsa upp flera ämnen.

Vad var det bästa med ditt år på IM?
Lärarna var väldigt trevliga och man fick otroligt mycket hjälp. Till exempel fick vi ofta göra uppgifter utifrån intresse. Vi var också på många studiebesök och utflykter, vilket var roligt då man fick komma ut från skolan.

Vad gör du nu?
Nu går jag på Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbilsmekaniker. Det passar mig för det är ganska fritt och man får göra många olika moment och inte bara sitta still på ett kontor.

Hur är det att vara tjej på Fordonsprogrammet?
Jag tycker killarna tar in mig i gruppen på ett bra sätt. Jag får alltid vara med och diskutera om bilar, motorer, växellådor och annat. Det är ju vårt gemensamma intresse. Branschen efterfrågar också fler tjejer, så det kommer finnas jobb efter gymnasiet.

Säg tre bra saker med Upplands-Broymnasiet
Trevliga lärare som är bra på att lära ut, en lagom stor skola och det finns saker att göra, t ex har vi ett bra gym.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för att vara behörig till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesprogram eller gå ut i arbete. Det går att läsa både ämnen från grundskolan och ämnen från nationella program på gymnasiet. På UBG varas teoretiska studier i skolan med praktik. Vi erbjuder inriktningen Försäljning och service.

Språkintroduktion

Språkintroduktion riktar sig till dig som nyligen kommit till Sverige och behöver förbättra dina kunskaper i det svenska språket för att kunna gå vidare till gymnasiet eller till annan utbildning. Fokus ligger på undervisning i det svenska språket, men successivt får du läsa fler ämnen, till exempel naturkunskap och samhällskunskap. Språkintroduktion har ett individuellt anpassat upplägg baserat på dina tidigare studieerfarenheter.

Porträtt tjej i ett bibliotek

Hej Ayesha Aiman,

Hur är det att gå på IM Språk?
Det är min första skola i Sverige och det var ett bra val för mig. Jag utvecklas mycket här och har lärt mig både engelska och svenska. Jag är bekväm och glad i skolan och har fått bättre självförtroende.

Vad tycker du bäst om med dina studier?
Att lära mig svenska, eftersom det är ett viktigt ämne för att komma vidare på gymnasiet. Det är också viktigt för mig att kunna kommunicera med andra människor. Jag tycker om svenska språket, det är ganska lätt att lära sig det!

Berätta om något lärorikt du gjort på utbildningen!
Jag har fått prova på och lära mig helt nya saker som simning, paddling och skridskoåkning.

Vad har du lärt dig inför framtiden?
Mycke! Jag känner mig redo för att studera vidare på ett nationellt program. Både för att jag lär mig svenska, men också för att vi får göra många presentationer och redovisningar.

Säg tre bra saker med Upplands-Brogymnasiet!
Det är tryggt, lärarna är hjälpsamma och jag känner mig bekväm här.

Vad skulle du vilja bli i framtiden?
Flygtekniker eller pilot eftersom jag tycker om att resa.

Programinriktat val

Programinriktat val är en sökbar utbildning för dig som ännu inte har full behörighet till ett nationellt program. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. På UBG erbjuder vi dig ett programinriktat val mot barn- och fritidsprogrammet. Du är behörig om du har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Söker du mer information om de olika introduktionsprogrammen? På Skolverket kan du läsa mer.

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om utbildningen? Kontakta då vår arbetslagsledare.

Arbetslagledare Lotta Kolm

Är du nöjd med informationen på sidan?