Uppdaterad 16 november 2023
Skriv ut

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administration) på Upplands-Brogymasiet, UBG, vänder sig till dig som vill arbeta med handel och försäljning, marknadsföring eller varuhantering. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att få högskolebehörighet.

Bli säljare, marknadsförare eller entrepenör

Du lär dig om försäljning och kundservice, marknadsföring, kommunikation, inköp och varuflöden, företagsekonomi, service och affärsutveckling samt entreprenörskap. Du lär dig också hur det är att starta och driva ett eget företag.

På programmet tränar du din förmåga att utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare, men också i att söka och analysera information. Du arbetar ofta i projektform, och tränar din förmåga till att vara aktiv och företagande.

APL och gymnasiearbete

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Upplands-Brogymnasiet erbjuder också gymnasial lärlingsutbildning inom programmet. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

I slutet av utbildningen ska du skriva ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. På UBG gör du gymnasiearbetet genom att starta ett UF-företag där du lär dig att starta och driva ett företag.

Planera för högskolebehörighet

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Det du då behöver är två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare för att få tips.

Möjliga yrkesvalutgångar efter att du gått försäljnings- och serviceprogrammet på UBG är till exempelvis:

  • Butikssäljare
  • Företagssäljare
  • E-handel
  • Inköpsassistent
  • Kundtjänstmedarbetare
  • Lagerarbetare
  • Marknadsassistent

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om ? Kontakta då vår arbetslagsledare.

Arbetslagledaren Fredrik Hallmin

Poängplan

Försäljning- och serviceprogrammet är ett yrkesförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i programmet.

Försäljnings- och serviceprogrammet åk 1

Kurser

Poäng

Branschkunskap inom handel

100

Engelska 5

100

Entreprenörskap

100

Idrott och hälsa 1

50

Information och kommunikation 1

100

Matematik 1a

100

Servicekunskap

100

Svenska 1

100


Totalt: 750

Försäljnings- och serviceprogrammet åk 2

Kurser

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Handel och hållbar utveckling

100

Handel specialisering

50

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Inköp 1

100

Personaladministration

100

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

8 veckor


Totalt: 850

Försäljnings- och serviceprogrammet åk 3

Kurser

Poäng

Affärsutveckling och ledarskap

100

Besöksnäring

100

Entreprenörskap och företagande

100

Gymnasiearbete

100

Handel specialisering

50

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Ledarskap och organisation

100

Naturkunskap 1a1

50

Praktisk marknadsföring 2

100

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

7 veckor


Totalt: 900

Träffa Frida - elev på Försäljnings- och serviceprogrammet

Tjej framifrån i bibliotek

Hej Frida Lundholm,

Varför sökte du till Upplands-Brogymnasiet?
För att det ligger nära mig och jag hörde från vänner att det var en bra skola.

Vad är det bästa med ditt program?
Vi har väldigt bra kommunikation mellan elever och lärare, vilket skapar tillit. Jag valde Försäljning- och serviceprogrammet för att jag vill ta mig in i affärsvärlden och lära mig nya saker.

Vad har du lärt dig inför framtiden?
Vad man ska tänka på om man t ex ska ha en butik, som inredning, ljussättning, layout och varuplacering. Och i entreprenörskap får vi utveckla produkter och sedan göra vår idé till verklighet.

Säg tre bra saker med Upplands-Brogymnasiet!
Jordnära människor, stora och fräscha lokaler och att skolan är uppdelad i många enheter som bibliotek, gym och café.

Är du nöjd med informationen på sidan?