Uppdaterad 06 februari 2024
Skriv ut

Bygg-och anläggningsprogrammet

Vill du köra riktigt stora och moderna anläggningsmaskiner och komma igång och jobba direkt efter gymnasiet? Vill du arbeta i en bransch som söker hundratals nya medarbetare varje år? Då är bygg- och anläggningsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet ,UBG, något för dig!

Foto på två elever i varselkläder som ler mot kameran

Bli proffs på att köra maskiner

På bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig maskinföraryrket precis som det ser ut i arbetslivet. Du kommer bli proffs på att hantera situationer som du kan komma att stå inför som maskinförare. Det kan exempelvis vara att anlägga husgrunder och vägar, lasta grus och flytta byggmaterial. En stor del av skoltiden får du tillbringa i hytten och skolan har ofta tillgång till den senaste modellen av varje maskintyp.

För att utbildningen ska möta arbetsgivarnas krav ansvarar Maskinentreprenörerna, ME, för den yrkesinriktade delen av programmet. ME är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer och driver utbildningen på entreprenad.

Verklighetsnära utbildning

För att du ska lyckas med utbildningen har vi hög lärartäthet och tät kontakt med branschen. Redan i tvåan får du träna på att köra grävmaskin och hjullastare och du får jobba med uppgifter nära verkligheten. Maskinförarutbildningen är också en bra grund om du vill gå vidare till andra yrken i branschen.

När du klarat av utbildningen har du en yrkesexamen och om du väljer t ex engelska 6 som individuellt val, en grundläggande högskolebehörighet. Är du snabb kan du till och med hinna ta ditt B-körkort på skoltid.

Lärare som kan branschen

Utbildningen är uppdelad i två delar, där ME och Upplands-Brogymnasiet ansvarar för varsin del. De gymnasiegemensamma ämnena, som exempelvis svenska och matematik, läser du några dagar i veckan i gymnasieskolans lokaler i Kungsängen.

Den yrkesinriktade delen av utbildningen finns i Dragrännans industriområde i Bålsta. Här är det yrkeslärare och instruktörer med lång erfarenhet och gedigna ämneskunskaper som hjälper dig att nå dina mål. Målen är satta utifrån ME:s pedagogiska modell som innebär en stor del praktiskt lärande på några av de företag som skolan har kontakt med.

Lärorik praktik

I utbildningen ingår minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagd utbildning. Under praktikperioderna kommer du vara med om en rad spännande projekt som praktikföretagen erbjuder. ME:s position i branschen ger bra praktikplatser till alla elever, något som blir en viktig inkörsport till yrkeslivet efter skolan.

Kontakta arbetslagledare

Har du frågor om utbildningen? Kontakta då vår arbetslagsledare.

Arbetslagledare Susanne Wahlgren

Poängplan

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i utbildningen.

Inriktning Anläggningsfordon åk 1

Kurser

Poäng

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Engelska 5

100

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1

100


Totalt: 750


Inriktning Anläggningsfordon åk 2

Kurser

Poäng

Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggning-vägbyggnad

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Samhällskunskap 1a1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

16 veckor


Totalt: 900

Inriktning Anläggningsfordon åk 3

Kurser

Poäng

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare-process

100

Anläggningsförare-ledningsbyggnad

200

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

16 veckor


Totalt: 850

Träffa Eliaz och Isak - elever på Bygg- och anläggningsprogrammet

Porträtt på två killar i hoodies

Hej Eliaz Engberg och Isak Rönnqvist,

Vad är det bästa med ert program?
Eliaz: Att man är säker på att få ett jobb efter gymnasiet, eftersom det är brist på grävmaskinister.

Isak: Det bästa är att det är ett praktiskt program, vilket passar mig. Det är roligare att arbeta fysiskt än att bara sitta i ett klassrum.

Berätta om APL (arbetsplatsförlagt lärande)!
Eliaz och Isak: Det är roligt och lärorikt att se hur det går till på en riktig arbetsplats och att få testa att köra olika anläggningsfordon, som hjullastare och grävmaskin.

Vad är det bästa med UBG?
Eliaz och Isak: Kunniga lärare, bra gemenskap i klassen och trevliga lokaler.

Är du nöjd med informationen på sidan?