Uppdaterad 13 februari 2024
Skriv ut

Barn-och fritidsprogrammet

Tycker du om att arbeta med människor, samarbeta och ta ansvar? Vill du veta mer om vad som påverkar och stimulerar människors utveckling och livskvalitet? Är du intresserad av att kunna planera och leda aktiviteter? Då är barn- och fritidsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet, UBG, något för dig!

Utveckla dina pedagogiska egenskaper

Undervisningen på programmet består av kurser som tillsammans ger dig de rätta verktygen för att arbeta inom pedagogiska yrkesområden. Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig att planera och leda aktiviteter för olika grupper, såväl barn som ungdomar och vuxna.

Undervisningen är varierad där teoretiska studier varvas med praktiska aktiviteter, studiebesök och utflykter. Engagerade och kunniga lärare hjälper dig att nå dina mål.

Du får leda och planera

Inriktningen pedagogiskt arbete riktar sig till dig som är intresserad av barns och ungas utveckling. Du får leda olika aktiviteter för barn samt vara med och planera verksamheten. Du får prova olika pedagogiska tillvägagångssätt för hur man leder och utvecklar andra människor.

Du får också möta verkligheten genom studiebesök, föreläsningar och aktuella diskussioner där du och dina klasskamrater reflekterar över exempelvis sociala och kulturella frågor. Du får möjlighet att utveckla förmågor som lyhördhet, kreativitet och omdöme, som är viktiga när man arbetar med människor.

15 veckors praktik

I Barn- och fritidsprogrammet ingår cirka 15 veckors APL, arbetsplatsförlagd utbildning, vilket är en viktig inkörsport till arbetslivet. Skolan erbjuder praktikplatser till alla, exempelvis på någon av kommunens förskolor eller idrottsanläggningar.

Efter utbildningen kan du välja att gå direkt ut i yrkeslivet som exempelvis barnskötare, elevassistent eller inom föreningslivet.

Högskolebehörighet

Barn- och fritidsprogrammet ger dig en bred yrkesutbildning. Nytt för alla yrkesprogram från och med läsåret 23/24 är att Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 ingår i programstrukturen från starten. Kurserna ger eleverna en grundläggande behörighet till högskola och universitet. Det är valfritt om man vill läsa dessa kurser eller inte, men man måste aktivt välja bort dem om man inte vill ha dem.

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om utbildningen? Kontakta då vår arbetslagsledare.

Poängplan

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program med möjlighet till högskolebehörighet. Här kan du läsa om vilka kurser som ingår i utbildningen.

Pedagogiskt och socialt arbete åk 1 – Yrkesförberedande

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Hälsopedagogik

100

Idrott och hälsa 1

50

Lärande och utveckling

100

Matematik 1a

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 1

100


Totalt: 800


Pedagogiskt och socialt arbete åk 2 – Yrkesförberedande

Kurser

Poäng

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt arbete

200

Pedagogiskt ledarskap

100

Skapande verksamhet

100

Socialt arbete

100

Svenska 2

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

8 veckor


Totalt: 850


Pedagogiskt och socialt arbete åk 3 – Yrkesförberedande

Kurser

Poäng

Aktivitetsledarskap 1

100

Aktivitetsledarskap 2

100

Entrepenörsskap

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Fritids- och idrottskunskap

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

100

Kommunikation

100

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

7 veckor


Totalt: 850

Pedagogiskt och socialt arbete åk 1 – Högskoleförberedande

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Hälsopedagogik

100

Idrott och hälsa 1

50

Lärande och utveckling

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 1

100


Totalt: 800

 

Pedagogiskt och socialt arbete åk 2 – Högskoleförberedande

Kurser

Poäng

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val - Engelska 6

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100

Socialt arbete 1

100

Svenska 2

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

8 veckor


Totalt: 850


Pedagogiskt och socialt arbete åk 3 – Högskoleförberedande

Kurser

Poäng

Aktivitetsledarskap 1

100

Aktivitetsledarskap 2

100

Entreprenörsskap

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Fritids- och idrottskunskap

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val- Svenska 3

100

Kommunikation

100

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

7 veckor


Totalt: 850


Träffa Alma - elev på Barn- och fritidsprogrammet

Tjej i skolmiljö

Hej Alma Brockman,

Varför sökte du till Upplands-Brogymnasiet?
För att skolan ligger nära mig, och för att det verkade finnas en mångfald och en avslappnad stämning.

Vad är det bästa med ditt program?
Att inte bara behöva sitta still i ett klassrum. Det är mycket praktiskt och vi får vara ute på olika aktiviteter.

Berätta om APL (arbetsplatsförlagt lärande)!
Jag var i förskoleklass, vilket var jätteroligt. Man lär sig väldigt mycket när man är ute som man inte kan lära sig i skolan. Nästa praktik hoppas jag kunna göra utomlands, helst i Spanien så jag kan utveckla min spanska.

Vad har du lärt dig inför framtiden?
Jag har blivit mer självsäker att stå inför grupp och jag känner att jag nu kan hantera och leda en skolklass.

Säg tre bra saker med UBG!
Bra lärare, positiv och avslappnad stämning och det ges tid för teambuilding så att man lär känna varandra.

Är du nöjd med informationen på sidan?